مصطفی محمدی محب

مصطفی محمدی محب

زادروز: ۱۳۳۱
خاکسپاری: ۱۱ مهر ۱۳۶۷
نام پدر: محمدابراهیم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۸۳
شماره: ۱۴

اسناد و منابع تکمیلی:

مختصات دقیق مزار شماره‌ی ۱۴ ردیف ۸۳ است. اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.