مصطفی موهبت

مصطفی موهبت

زادروز: ۱۳۳۶
خاکسپاری: ۲۹ شهریور ۱۳۶۰
پیشه/تحصیلات: مهندس راه‌وساختمان
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۴۰
شماره: ۳۳

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

موهبت