مجتبی مجاهدپور

مجتبی مجاهدپور

زادروز: بهمن ۱۳۳۴
خاکسپاری: ۲۶ خرداد ۱۳۶۱
نام پدر: حسن
پیشه/تحصیلات: مهندس

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۱
ردیف: ۹۱
شماره: ۲۶

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.