صفا معینی

صفا معینی

زادروز: ۲۲ مهر ۱۳۳۹
خاکسپاری: ۱۸ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: حاج عبدالرسول
پیشه/تحصیلات: دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۳۰
شماره: ۵۰

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

معینی