جعفر موجودی

جعفر موجودی

زادروز: ۱۳۳۷
خاکسپاری: ۲۹ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: حسین
پیشه/تحصیلات: دانشجوی مهندسی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۷
شماره: ۲۲

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.