مجتبی کریمی

مجتبی کریمی

زادروز: ۳۱ فروردین ۱۳۳۸
خاکسپاری: ۶ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: محمدحسن
پیشه/تحصیلات: دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۴۵
شماره: ۲۰

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

کریمی-۱