علیرضا مجتهدی

علیرضا مجتهدی

زادروز: ۲۶ آبان ۱۳۴۴
خاکسپاری: ۱۱ آبان ۱۳۶۰
نام پدر: نورالدین
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۱۸
شماره: ۳۱

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع برای تأیید قطعی نابسنده است.