سارا مختارزاده

سارا مختارزاده

زادروز: ۱۳۳۶
خاکسپاری: ۲۸ آبان ۱۳۶۰
نام پدر: علی
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۳۲
شماره: ۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.