اعظم ملاجعفری

اعظم ملاجعفری

زادروز: ۱۳۳۸
خاکسپاری: ۱۳۶۰
نام پدر: احمد
پیشه/تحصیلات: دانشجوی مهندسی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۱
ردیف: ۳۲
شماره: ۳۵

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.