بخشایش اعلایی مولان

بخشایش اعلایی مولان

زادروز: ۱۳۴۴
خاکسپاری: ۱ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: ابراهیم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱۱
شماره: ۱۸

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.
مختصات دقیق مزار شماره‌ی ۱۸ ردیف ۱۱ است.

بخشایش-اعلایی-