لیلا مولوی اردکانی

لی‌لا (لیلا) مولوی اردکانی

زادروز: ۲۰ آبان ۱۳۴۰
خاکسپاری: ۱۲ دی ۱۳۶۰
نام پدر: حسین
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۷۲
شماره: ۴۸

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.