ابوالقاسم مولوی‌‌زاده

ابوالقاسم مولوی‌‌زاده

زادروز: ۹ آذر ۱۳۳۵
خاکسپاری: ۲۵ آبان ۱۳۶۰
نام پدر: حسین
پیشه/تحصیلات: کارمند هوانیروز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۲۹
شماره: ۴۶

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.