علیرضا اکبری منفرد

علیرضا اکبری منفرد

زادروز: ۱۳۴۰
خاکسپاری: ۲۸ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: علی‌اوسط
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱۲
شماره: ۲۶

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.
مختصات دقیق مزار شماره‌ی ۲۶ ردیف ۱۲ است.

اکبری-منفرد-۱