لادن منتصر اسدی

لادن منتصر اسدی

زادروز: ۱۳۴۱
خاکسپاری: ۸ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: ابوالحسن
پیشه/تحصیلات: روزنامه‌نگار
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۴۲
شماره: ۲۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

منتصراسدی