سیما موسی‌پور لفمجانی

سیما موسی‌پور لفمجانی

زادروز: ۱۳۳۸
خاکسپاری: ۳۰ آذر ۱۳۶۰
پیشه/تحصیلات: دانشجوی علوم تغذیه
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۶۱
شماره: ۲۰

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

موسی‌پور