سید محمد موسو‌ی‌پور

سید محمد موسو‌ی‌پور

زادروز: ۱۲ دی ۱۳۳۹
خاکسپاری: ۱۵ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: میر علی‌اکبر
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱۳
شماره: ۲۱

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.