محسن مرتضوی

محسن مرتضوی

زادروز: ۱۳۳۹
خاکسپاری: ۸ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: اسماعیل
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۴۱
شماره: ۴۲

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

مرتضوی