حمیدرضا مرتضی‌نیا

حمیدرضا مرتضی‌نیا

زادروز: ۸ فروردین ۱۳۳۰
خاکسپاری: ۱۷ دی ۱۳۶۰
پیشه/تحصیلات: مهندس راه و ساختمان
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۷۶
شماره: ۴۰

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

مرتضی‌نیا