مصطفی مقدم

مصطفی مقدم

زادروز: ۱۳۳۲
خاکسپاری: ۱۷ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: سلطانعلی
پیشه/تحصیلات: دکتر
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱۳
شماره: ۲۸

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

مقدم