مصطفی مرادی

مصطفی مرادی

زادروز: ۱۳۳۷
خاکسپاری: ۲۵ مرداد ۱۳۶۰
نام پدر: ولی‌الله
پیشه/تحصیلات: دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۱۳
شماره: ۱۷

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

مرادی-۱