فرناز مصطفوی النوری

فرناز مصطفوی النوری

زادروز: ۳ مرداد ۱۳۴۲
خاکسپاری: ۱۴ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: سید حسن
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۲۹
شماره: ۱۶

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.