محمدعلی متقی

محمدعلی متقی

زادروز: ۱۳۲۱
خاکسپاری: ۲۰ اسفند ۱۳۶۰
نام پدر: شیخ محمد
پیشه/تحصیلات: رئیس شرکت فولاد
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۱
ردیف: ۱۴
شماره: ۱۷

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.