فرزاد معتضدی

فرزاد معتضدی

زادروز: ۱۳۴۴
خاکسپاری: ۵ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: حاجی‌آقا
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۴۸
شماره: ۲۱

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.