احمد نادر خطیری

احمد نادرخطیری

زادروز: ۱۳۳۹
خاکسپاری: ۱۳۶۰
نام پدر: تقی
پیشه/تحصیلات: سرباز وظیفه
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۳۶
شماره: ۴۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

خطیری