طاهره نقدی

طاهره نقدی

زادروز: ۱۳۳۵
خاکسپاری: ۲۸ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: جواد
پیشه/تحصیلات: معلم، دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۵۸
شماره: ۳۵

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.