علی نجفی

علی نجفی

زادروز: ۲۰ مهر ۱۳۴۰
خاکسپاری: ۶ دی ۱۳۶۰
نام پدر: فضل‌الله
پیشه/تحصیلات: روزنامه‌نگار
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۶۶
شماره: ۲۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.