ناصر انصاری

ناصر انصاری

زادروز: ۱۳۴۱
خاکسپاری: ۱۳۶۰
نام پدر: علی
پیشه/تحصیلات: کارگر، دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۳۸
شماره: ۳۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.