ناصر نوروزی

ناصر نوروزی

زادروز: ۱۳۳۹
خاکسپاری: ۲۷ شهریور ۱۳۶۷
نام پدر: اسماعیل
پیشه/تحصیلات: دانشجوی داروسازی، دانشگاه تهران
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۱
ردیف: ۱۷۳
شماره: ۵۰

اسناد و منابع تکمیلی:

بر سنگ مزار شماره‌ی قطعه احتمالاً به اشتباه «۳۴» حک شده است.