ناصر ثقفی

ناصر ثقفی

زادروز: ۱۳۳۴
خاکسپاری: ۳۰ دی ۱۳۶۰
نام پدر: حسین
پیشه/تحصیلات: کارمند وزارت کشاورزی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۸۹
شماره: ۴۶

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.