سید ابراهیم نصیری

سید ابراهیم نصیری

زادروز: ۱۳۴۱
خاکسپاری: ۲۳ تیر ۱۳۶۰
نام پدر: علی
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۸۸
شماره: ۳۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

نصیری