غلامرضا صفری نصراللهی

غلامرضا صفری نصراللهی

زادروز: ۱۳۳۹
خاکسپاری: ۱۹ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: سلیمان
پیشه/تحصیلات: کارگر، دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۹
شماره: ۲۶

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.