سیامک (سهیل) نصیر شهنیان

سیامک (سهیل) نصیر شهنیان

زادروز: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۴۴
خاکسپاری: ۸ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: مختار
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۴۸
شماره: ۲۵

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.