ابراهیم نظری

ابراهیم نظری

زادروز: ۱۳۳۹
خاکسپاری: ۲۳ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: اسماعیل
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱
شماره: ۲۸

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع برای تأیید قطعی نابسنده است.