محمدرضا نظریان

محمدرضا نظریان

زادروز: ۱۳۳۶
خاکسپاری: ۱۵ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: عبدالحسین
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۲
شماره: ۱۶

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.