حسین ناظری فینی

حسین ناظری فینی

زادروز: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۳۴
خاکسپاری: ۱۶ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: محمد
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۲
شماره: ۱۵

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.