حسین نعمتی

حسین نعمتی

زادروز: ۱۳۳۱
خاکسپاری: ۲۰ اسفند ۱۳۶۰
نام پدر: محسن
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۱
ردیف: ۱۴
شماره: ۱۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع برای تأیید قطعی نابسنده است.