بهزاد نیساری

بهزاد نیساری

زادروز: ۱۳۴۳
خاکسپاری: ۱ آبان ۱۳۶۰
نام پدر: محمد
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۹
شماره: ۳۸

منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.