محمدبهشاد نیک‌مرام

محمدبهشاد نیک‌مرام

زادروز: ۱ فروردین ۱۳۴۱
خاکسپاری: ۱ بهمن ۱۳۶۰
نام پدر: محمدابراهیم
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۸۹
شماره: ۳۷

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.