فرح مهراونی نیکو

فرح مهراونی نیکو

زادروز: ۱۳۴۲
خاکسپاری: ۳۰ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: نصرت‌الله
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۴۰
شماره: ۴۳

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.