اکبر نیلو

اکبر نیلو

زادروز: ۱۱ تیر ۱۳۴۳
خاکسپاری: ۲۰ بهمن ۱۳۶۰
نام پدر: اسماعیل
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۱۱۴
شماره: ۱۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.