احمد (بهمن) نیری

احمد (بهمن) نیری

زادروز: ۱۵ بهمن ۱۳۴۰
خاکسپاری: ۶ دی ۱۳۶۰
پیشه/تحصیلات: دانشجوی معدن، دانشگاه تهران
گرایش سیاسی: سازمان رزمندگان طبقه‌ی کارگر

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۶۶
شماره: ۳۶

اسناد و منابع تکمیلی: