فرشته نوربخش

فرشته نوربخش

زادروز: ۱۳۳۸
خاکسپاری: ۲۲ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: مهدی
پیشه/تحصیلات: دانشجوی پزشکی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۳
شماره: ۱۲

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

نوربخش