مجتبی شیرمحمدی نورعینی

مجتبی شیرمحمدی نورعینی

زادروز: ۱۷ تیر ۱۳۳۷
خاکسپاری: ۱۶ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: اکبر
پیشه/تحصیلات: کارمند وزارت کشاورزی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۲
شماره: ۱۲

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.