سیمین نوری‌نیک

سیمین نوری‌نیک

زادروز: ۱۳۴۰
خاکسپاری: ۳ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: عین‌الله
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۳۶
شماره: ۳۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

نوری‌نیک