احمدرضا نوروزی

احمدرضا نوروزی

زادروز: ۱۳ آبان ۱۳۳۹
خاکسپاری: ۱۹ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: محمد‌حسن
پیشه/تحصیلات: مهندس راه و ساختمان
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۹
شماره: ۳۱

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

نوروزی-۱