مظفر اجاق‌نژاد

مظفر اجاق‌نژاد

زادروز: ۱۳۳۷
خاکسپاری: ۱۱ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: میرابراهیم
پیشه/تحصیلات: دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱۳
شماره: ۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

اجاق‌نژاد