محمدرسول امیدی

محمدرسول امیدی

زادروز:
خاکسپاری: ۱۹ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: تیمور
پیشه/تحصیلات: کارگر، دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۸
شماره: ۱۷

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

امیدی