اصغر اورک

اصغر اورک

زادروز: ۱۳۳۶
خاکسپاری: ۲۰ اسفند ۱۳۶۰
نام پدر: جعفر
پیشه/تحصیلات: مهندس نظامی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۱
ردیف: ۱۴
شماره: ۱۱

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.