احمد اویسی قرن

احمد اویسی قرن

زادروز: ۱۳۳۵
خاکسپاری: ۲۱ بهمن ۱۳۶۰
نام پدر: محمدجواد
پیشه/تحصیلات: دانشجوی پزشکی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۱۱۴
شماره: ۱۵

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.