اصغر پاپی

اصغر پاپی

زادروز: ۱۹ آبان ۱۳۴۲
خاکسپاری: ۲۰ آبان ۱۳۶۰
نام پدر: اصغر
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۵
شماره: ۲۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.